Co dělá správná produkční a jaké jsou její povinnosti?

autor – Míša
6. 12. 2023

Podrobně jsme již zabrousili do profese pomocného režiséra, pojďme se proto dnes zaměřit na další důležitou organizační profesi filmové, reklamní nebo také televizní produkce, a tou je produkční. Jakou by měl mít osobnost? Co vše musí zvládat a jak řešit konflikty?

Jak by se dala charakterizovat osoba produkčního?

Práci produkčního může dělat téměř kdokoliv, kdo má cit pro zodpovědnost, nebojí se komunikovat s lidmi, zařizovat věci a řešit případně vzniklé potíže. Měl by mít smysl pro organizovanost a zvládat jednání v krizových situacích. Zároveň se mu hodí, když má po ruce mnoho kontaktů na lidi z oboru (např. aby mohl sestavit štáb), anebo také na jiné zajímavé osoby, které by mohl potřebovat.

Je skoro vždy na příjmu, ale není úplně v pohodě, když ho někdo bude obtěžovat s banalitou v nedělní večer. I přesto produkční musí počítat s tím, že kdyby se něco vážného stalo (onemocněl herec den před natáčením), musí to okamžitě vyřešit, i když se jedná o sváteční den.

Díky tomu můžeme potvrdit, že tuto profesi nemůžeme škatulkovat jako práci od devíti k pěti, protože si produkční bere starosti s sebou domů. Měl by tedy zvládat pracovní tlak a umět si udělat čas pro sebe, aby si odpočinul.

Charakteristika zní jistě z jedné strany atraktivně, produkční působí jako osoba, která má vše pod palcem (což by tak mělo být), ale z popisu jde cítit, že se rozhodně nejedná o profesi pro každého a vím, že i samotní produkční někdy potřebují od stresu odstoupit a na chvíli se zabývat něčím jiným.

Co v praxi obnáší jeho práce?

Pod produkční spadají veškeré organizační záležitosti. Měl by vědět, jaké lidi má na starost (ve štábu) a také dobře ví, co od každého očekávat. Určuje lidem deadliny a dohlíží, aby se dodržovaly. Samozřejmě na různých schůzích s týmem konzultuje, zdali jsou schopni dílčí úkoly projektu splnit do určitého data a je důležité, aby se vše šlapalo podle domluveného postupu práce.

Ačkoli za lidi zodpovídá, nemá páky na to, aby nějak ovlivnil například situaci, kdy jí scénárista nedodá scénář. Proto bývá nad produkčním někdo výš postavený, dejme tomu producent, který má větší moc a může stanovit určité sankce, aby vše běželo jako po drátkách.

Tip: Někdy je vhodné určit si dřívější datum, do kdy udělat např. scénář, střih, natáčecí plán atd., protože nikdy nevíme, co by se mohlo stát a je třeba být o krok napřed a nestanovovat všem deadliny na datum, ve kterém přesně danou věc potřebujeme.

Důležité povinnosti během natáčecího období

Kromě toho, že hlídá splnění práce sobě rovných profesí, vystavuje spoustu různých dokumentů. Před natáčením nebo pracovním výkonem to jsou různé smlouvy (sponzorské, o provedení práce, herecké…), dodržuje naplňování rozpočtu projektu, který také sestavuje. Může zařizovat i propagaci projektu.

Účastní se lokačních obhlídek a zkoumá problémy, které by na místě mohly nastat. Hledá také místo na natáčení podle režisérovi potřeby (pokud nemá lokačního skauta), ale k tomu může dopomoct sám režisér i kameraman, kteří mají sami jasnou představu.

Později může lokaci vyjednat, zajistit zábor, logisticky vymyslet převoz lidí i techniky. Obecně vzato, když budeme natáčet v reálném prostředí, a ne ve studiu řeší, jak zajistit všem pohodlí na place, aby se měli kde najíst, kde si odskočit, kde brát elektřinu a přístupnost prostředí.

Po skončení natáčení řeší vrácení půjčených kostýmů, techniky, vyplácení pracovníků a deadliny pro postprodukční práci. Může také zařizovat propagaci, jakmile dílo vznikne a směrovat ho producentským záměrem (např. přihlásí ho na festivaly).

Bonusový text: S jakými smlouvami se může produkční setkat, o kterých jste nevěděli?

Smlouva o audiovizuální dílo, kde se například režisér zavazuje, že dané dílo bude režírovat. Produkční může uzavřít i smlouvu o vytvoření audiovizuálního díla, kterou mezi sebou podepíše klient, jenž si na zakázku nechá produkcí video vytvořit. Když už AV dílo tvoříme, chceme se jím buď prezentovat nebo ho poskytnout dál, proto se u obou smluv často zahrnuje i smlouva licenční.

Pokud do svého filmu budete chtít zahrnout dílo někoho jiného (hudbu, obraz), musíte s autorem toho díla vyjednat smlouvu o poskytnutí svolení a licence k užití díla.

V dnešním GDPR světe se musí uzavírat smlouva nebo dohoda s každým, kdo se vám v AV díle objeví. U komparzu nebo u dokumentárního filmu, kde respondenti jsou sami sebou sepisuje se dohoda o použití osobnostní atributů.

U herců se uzavírá smlouva herecká (taktéž obohacená o licenční smlouvu) a jedná se o smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu. Existuje i varianta pro osoby mladší osmnácti let, které musí podepisovat i zákonný zástupce. Pokud také točíte něco amatérského nebo herec nechce za svůj výkon dostat honorář, s jeho vědomým ho můžete nechat podepsat smlouvu neúplatnou.

Jakmile seženete sponzora nebo podporovatele, uzavřete s ním smlouvu o barterové spolupráci nebo o reciproční spolupráci. U barteru budeme s druhou stranu vyměňovat hmotné věci a u reciproční se často jedná o finanční podporu výměnou za propagaci.

Bonusový text: Co řeší s jednotlivými profesemi?

Výše padlo, že se štábem vyjednává hlavně deadliny. Obecně také u všech hlídá vyplácení honorářů. Dále můžeme říct, že všem posílá informace o tom, co je plánováno (odjezdy příjezdy, natáčení plán…). Zároveň produkční převážně komunikuje s hlavními profesemi. Pokud má nějaká z těchto profesích svého asistenta, zodpovídá za něj tato profese (např. mistr zvuku má pod palcem mikrofonistu).

S režisérem…

Jedná s ním o jeho požadavcích na dílo (zdali je schopný vše, co si režisér představuje produkční zařídit) v rámci rozpočtu. Pokud nemá vizi producent, řeší spolu kam půjde dílo dál (distribuce a propagace). Hlavně si spolu musí ujasnit, co, kde a jak chtějí natáčet. Už u scénáře se rozhodují, zdali využijí product placement, trikařinu, lokace a co na nich může být rizikové = vidíme, že se scéna odehrává v lese a už mu v hlavě svítí kontrolka „pozor!“ kde vezme elektřinu? Bude potřeba agregát? Domlouvají také schůze s celým štábem (dramaturgická explikace, technická explikace…).

S kameramanem…

Nejpodstatnější věcí, kterou produkční po kameramanovi může chtít je seznam techniky, aby ji mohl sehnat z rentalu. Může mu sehnat i asistenty, zeptat se ho kolik jich potřebuje, ale obvykle sám kameraman ví, kdo mu při práci vyhovuje. Jednat s ním může o lokacích a také mu dle domluvy může zarezervovat barevné korekce, pokud si kameraman bude záběry barvit sám.

Se zvukařem…

Také po něm vyžaduje seznam techniky. I on si shání asistenty sám anebo mu je zařídí produkční. Může s ním řešit i použitou hudbu, zdali se bude platit licence (potřebuje to vědět kvůli hlášence OSA). Produkční zvukařovi rezervuje zvukárnu.

Se střihačem…

Primárně jednají o přenosu dat. Zálohy by měly být tři, jednu má režisér, druhou producent, potažmo produkční a třetí DIT expert, ale pokud chybí, tak musí být třetí záloha u střihače. V souvislosti se zálohou se domlouvají, jak velké disky budou potřeba sehnat nebo na jaké karty se bude nahrávat. Podstatný je také formát (hlavně, aby si to ujasnil kameraman se střihačem, což je součástí technické explikace).

S pomocným režisérem…

Nejintenzivněji spolupracují právě tito dva. Mohou spolu tvořit denní zprávy, dispozice, autodispozice či natáčecí plán. Pomocný režisér vede natáčení a popohání všechny, aby šlo vše hladce jak po másle. Kdežto produkční může stát mimo plac a vyřizovat záležitosti okolo natáčení (hovory, emaily…).

Konfrontace s realitou

Když se jedná o reklamu, spot nebo něco krátkého, stačí nám produkční jeden, ale u většího či dlouhodobějšího projektu je radno, aby měl k sobě aspoň dva asistenty. Někdo z nich se může soustředit na obvolávání lidí, někdo na vyřizování smluv, propagaci…

Je toho zkrátka hodně na co si musí dát produkční pozor a je také podstatné, aby ostatní členové štábu věděli, co je jeho údělem a nemysleli si, že zvládne nemožné. Zároveň i dobrý produkční zná alespoň průměrně práci svých kolegů (střihače, scenáristy, trikaře…), aby po nich také nevyžadoval až příliš.

Abychom předešli fantazírování a nesplnitelným představám, každý člen týmu by měl vědět, že se všichni pohybujeme v mezích daného rozpočtu a v určitých schopností spolupracovníků. Často se stává, že nejdou splnit veškeré požadavky a musí se dělat kompromisy. Díky tomu by měla být u produkčního jedna z priorit „řešení na cokoliv“. Tedy vymyslet buď nějakou jinou cestu, jak něco udělat, nebo se toho vzdát a nahradit to něčím jiným.

Jednoduše by se práce produkční nebo produkčního mohlo shrnout jako náročná. Má toho zkrátka hodně. Můžeme však potvrdit, že se jedná o práci jako každou jinou, a navíc člověk se tak krásně dostane do současného dění a k mnohým zajímavým projektům. Není to práce, která by byla na jedno brdo, protože je produkční postaven každý den před nové výzvy a zajímavé příležitosti, lidi a další zkušenosti. Chce to sice odvahu, někdy pevné nervy a stisknuté zuby, avšak ve výsledku se podílí na tom, co dává smysl a může dělat jak radost jemu, tak i dalším tvůrcům, kteří by bez produkčního nemohli natáčet.

Nenechte si ujít jeden z předešlých článků, zaměřující se na další filmovou profesi!

These post might interest you