Co je to storyboard a jak vypadá?

4. 2. 2022

Začínáte s tvorbou videí, filmů nebo chcete odprezentovat svůj produkt, ale nevíte, jak to bude vypadat? Od toho existuje jednoduchá pomůcka zvaná storyboard. Co to je a jak vypadá? To se dozvíte v našem článku, ve kterém si také ukážeme, v čem by se měl takový storyboard vytvořit a jak vůbec vypadá.

Co je to storyboard?

Storyboard je scénář, který je zobrazen kreslenými a grafickými prvky, které nám mají přiblížit myšlenku projektu, pro který je storyboard tvořen (film, video, projekt ve firmě, apod.). Dokáže také díky jednotlivým snímkům představit, co se bude dít v jednotlivých krocích či snímcích. Dá se říct, že storyboard je takový komiks, respektive se to od komiksu jako takového příliš neliší. Storyboard samozřejmě velmi úzce souvisí s celým filmem. 

Výhody storyboardu

Zefektivnění práce

Díky storyboardu dokáže režisér či vedoucí, pro kterého je storyboard tvořen, kontrolovat každou část. Pro režiséry je to velmi praktická pomůcka, která jim přehledně zobrazí, co se v daném snímku má stát a odehrát, například pokud na storyboardu zobrazena osoba podávající hrneček, tak hercům řekne přesně, jak potom na kameru mají daný pohyb udělat.

Zjednodušení procesu práce

Obdobná forma předchozí fráze. Pro všechny je storyboard ulehčení výkonu práce. Pro příklad uveďme situaci, při níž máte pro klienta udělat reklamu podle jeho požadavků. Nejjednodušší způsob jak vymyslet danou scénu, je před zraky klienta nakreslit a navrhnout storyboard, na kterém uvidí, jak by mohla reklama později vypadat.

Nevýhody storyboardu

Náročnost vytvoření

Ačkoliv jde o kreslení a skládání objektů za sebou, je tvorba storyboardu náročnou prací. Každý storyboardista, který storyboard zhotovuje, musí mít přesnou představu o tom, jak má jaká scéna vypadat, a proto musí úzce spolupracovat se scénáristou, který mu musí být schopen jednotlivé snímky popsat. Také storyboardista musí mít jisté umělecké nadání a minimálně musí umět alespoň trochu malovat. 

Zdlouhavá činnost

Je možné, že se tento bod týká pouze pár lidí. Pro někoho může být storyboard velmi zdlouhavou prací, která může zdržovat tvůrce od samotné realizace. Existuje ale procento producentů a režisérů, kteří storyboard mohou ignorovat nebo považovat za nedůležitý a jet pouze podle napsaného scénáře.

Co se stane, když se storyboard nedodrží?

Nedodržení velké nebo malé části storyboardu může vést i ke špatnému zpracování děje a scénáře. Může se stát, že celý výsledek potom nebude zapadat do děje a práce bude špatně odvedena. Proto by se v případě, že se nepodaří storyboard dodržet, mělo počítat s variantou, že se poupraví scéna, případně se celá scéna natočí znovu nebo se celá přepracuje.

Na co se využívá storyboard?

Film či video

Nejčastější a nejrozšířenější činnost, u které může být storyboard vytvořen, je právě filmové či video zpracování. Dokáže odprezentovat štábu kompletní myšlenku celého videa, protože na snímcích je zobrazeno, jak by měla vypadat scéna a jednotlivé záběry. 

Prezentace projektů

Netradičním způsobem můžete prezentovat také celý projekt. Pomocí stodyboardu si totiž vytvoříze v přeneseném slova smyslu jednotlivé snímky prezentace”. Za storyboard se dá považovat i prezentace v Powerpointu. 

V čem se dá storyboard vytvořit?

Tvorba storyboardu může být v elektronické, ale i tištěné formě. Můžete proto na vytvoření storyboardu využít jen papír a tužku. Dnes ovšem většina tvůrců dělá storyboard v elektronické podobě. V dnešní době máte možnost na to vybírat z velké řady graifkcých programů. Ačkoliv se to možná na první pohled nezdá, na storyboard můžete využít i základní malování. Ovšem to není příliš profesionální a praktický program na tvorbu. 

Photoshop

Známý program od Adobe, ve kterém můžete krásně kreslit a skládat dohromady různé vrstvy, a tak vytvořit hezký, jednoduchý a efektivní storyboard.

Storyboarder

Program, který svým názvem nijak neodporuje. Jednoduché a praktické kreslící prostředí, ve kterém si můžete navrhnout jednotlivé snímky a dokonce vytvořit i animaci či prostředí s kamerami. 

Webové aplikace

Na internetu existuje řada online editorů, ve kterých si storyboard lze vytvořit. Například storyboardthat.com. Nabízí celou škálu připravených pozadí, postav, objektů a textů. Usnadní práci, abyste nemuseli každý snímek kreslit znovu.

Kde najdu aplikaci na tvorbu storyboardu zdarma?

vistacreate

Bezplatná aplikace pro tvorbu storyboardu – pro začátečníky i pokročilé.

Storyboarder

Bezplatná aplikace – má velmi snadné použití.

Jak vypadá storyboard?

Storyboard může mít spousty forem. Může být formou komiksu, čtverečky se scénami na jedné A4 nebo několikastránkového dokumentu, v němž se může objevit i podrobný popis dané scény, například jaký typ scény to bude (detail, celek, polocelek, aj.), v jaký to bude čas a třeba jaké bude počasí. O storyboardu jsme se bavili i ve článku o reklamě. 

These post might interest you