Filmová koprodukce, jak funguje mezinárodně nebo v televizi?

autor – Míša
11. 12. 2023

Většinou, aby mohl vzniknout film nebo jiné rozsáhlejší dílo, které bychom sami nezafinancovali, potřebujeme pomoc od někoho, kdo se s námi na výsledku bude finančně podílet. Potřebujeme koproducenta a je jedno, jestli se jedná o instituci či jednotlivce. Nebo i když máme třeba producenta, sami můžeme být koproducentem jako režisér a vynaložit naše finanční prostředky. Jak by tedy taková koprodukce měla vypadat? Co od ní můžeme očekávat? A jak ji lze rozlišit?

Jak by koprodukce měla probíhat?

Na tohle by se dala najít stručná odpověď, jelikož pokaždé koprodukce může vypadat různorodě. Podstatné je, že žádáme o finanční částku či je také možné koprodukovat v rámci barteru, když nám poskytnou lidi a my jim na oplátku vložíme logo do titulků. S někým však vždy uzavíráme smlouvu a domlouváme se, zdali ten, kdo s vámi koprodukci uzavřel, z toho bude mít nějaký zisk. Ano, obvykle je výdělek důvod, proč nám dotyčný přispěje, ale může mít i jakékoliv jiné preference.

Domluvíme se tedy na částce, nebo procentech či na něčem materiálním. Dále se koproducent může účastnit natáčení, může nám poskytnout pomoc v podobě techniky, pracovníků anebo ve většině případech bývá úplně stranou a zajímá se pouze o průběh natáčení.

Nezapomínejte, že i koproducent má právo na majetková práva, což znamená, že mu kousíčku z filmu „patří“, pokud není dohodnuto jinak a nemá vše producent. Samozřejmě autorství patří tvůrcům, to se nezapře, ale producent a všichni s majetkovým právem mají moc snímek dál prodávat a poskytovat ho třeba do kin.

Mezinárodní koprodukce

Spolupráce s někým ze zahraničí nám může otevřít širší trh. Není nejspíš úplně snadné se k takovým spolupracím dostat, ale svět není (hlavně v dnešní době) tak uzavřený. Existují totiž různá fóra anebo srazy producentů a tvůrců. Často během mezinárodních festivalů bývají workshopy či meetingy, kde je cílem, aby se lidé mezi sebou seznamovali, získali si kontakty a mohli spolu do budoucna něco vytvořit. Je tedy potřeba, abychom se podobných akcích účastnili a zároveň měli co nabídnout, proto je určitě důležité mít vytvořené portfolio.

Kromě toho, že získáte koproducenta ze zahraničí, také se vám otevře prostor, abyste mohli svůj snímek prezentovat i mimo svou zemi a oslovíte jím více diváků. Jestli je vaším cílem žádat o peníze z fondů jako Eurimages nebo Media (Kreativní Evropa), je nutnost mít zahraniční koprodukci. Klidně se může jednat o Slovensko nebo státy, u kterých se vám to vyplatí.

Koprodukce s komerční televizí

V České republice máme dvě silné komerční televize a těmi jsou TV Prima a Nova. Na jejich stránkách pořádně ani nenaleznete kontakt koho a s čím konkrétně oslovit, pokud máte třeba scénář nebo dílo, jenž byste jim nabídnuli. Stejně jako na veřejnoprávní televizi, bude i zde poměrně silný přetlak a pokud nikoho z komerční televize neznáte, kdo by se za vás přimluvil nebo vám pomohl, bude ta cesta zdlouhavější a těžká, abyste se k nim dostali.

Tip: Zmíním teď jedno poměrně drsné pravidlo, které však může platit u každé profese, kde odevzdáváte jakýkoliv text – pokud je nezaujme hned první věta, končíme. Omlouvám se, že to zní tak drasticky, nemusí to platit ve všech případech, ale jestliže někdo čte každý den desítky námětů, nevynaloží si na každý dost času a může jich hodně přeskočit.

U takovéto televize je velmi složité zaujmout, neboť producenti nebudou chtít plýtvat s penězi a váš příběh musí být takový, jaký by jim získal sledovanost a generoval více peněz. Obdobně to funguje i u VOD platforem, kde je také přetlak filmů a námětů. Zároveň snad každá televize má ansámbl svých herců, kteří se objevují díky tomu, že jejich tváře lákají diváky. To znamená, že si nebudete moct vždy vybrat, i kdybyste tím měli nabídnout roli někomu šikovnému a neznámému.

Mají dokonce poměrně konkrétně stanoveného diváka, na kterého cílí, takže u nějaké televize to může být například žena starší třiceti pěti let, nejlépe na mateřské dovolené a program může být sestaven následovně: ráno pohádky pro děti, dopoledne seriály, k večeru komedie.

Myslete tedy na to, že až budete chtít třeba nějakou televizi oslovit, dobře si o ní zjistěte, jaký obsah vysílá, co jsou její priority. Nejlépe vězte o někom, na koho se můžete obrátit nebo mít sami kolem sebe tvůrce (kameramana, producenta), kteří mají renomé a mohli by upoutat.

Koprodukce s distributorem

U distributora musíme uzavřít smlouvu o minimální garanci. Musíme tedy nejprve zaujmout distributora a predikovat, kolik film bude mít diváků, jaký má dosah a kolik může vydělat. Pokud o to bude mít distributor zájem, dá nám peníze za majetková práva, ale výměnou za minimální garanci. Peníze z minimální garance se musí vrátit, pokud se film nenatočí. Je to tedy taková pojistka, aby dílo vzniklo. Zároveň díky distributorovi můžeme mít propracovanou marketingovou kampaň, o kterou se postará.

Udělali jsme si tedy menší sondu do koproducentského světa a zamysleli jsme se nad tím, jak různé koprodukce mohou vypadat. Snad vám to tedy bylo k užitku nebo jste se něco zajímavého dozvěděli a pokud sami tvoříte, přeji vám v tom mnoho zdaru a nezapomeňte se podívat na odlišnou část naší tvorby, což je kromě natáčení reklam či živých vysílání i náš podcast Autentická výzva s autentickými a inspirujícími hosty.

These post might interest you