Jaké formáty reklamy jsou pro váš produkt nejúčinnější?

8. 4. 2022

Nejen, že reklamu můžeme druhově dělit podle toho, co propagujeme a jaký používáme mediální kanál, je důležité také přemýšlet nad vhodným formátem. Pro každé médium se hodí trochu jiný typ reklamy. V některém případě je to jasně dané, v jiném si můžeme s volbou rozměrů, velikosti, stopáže, umístění a formy více hrát nebo i jednotlivé formáty kombinovat.

Existuje opravdu široká škála možností a při výběru efektivního řešení je potřeba brát v potaz zejména definovanou mediální cílovou skupinu.

Při volbě formátů nám možná můžou pomoct otázky typu: 

 • Jakým stylem dokážeme cílovou skupinu nejlépe oslovit?
 • Jaké má zájmy?
 • Jak se chová na spotřebitelském trhu?
 • Na jakých webech/soc. sítích tráví naše cílová skupina nejvíce času?
 • Jaké TV stanice a pořady sleduje?
 • Jaké tituly nejvíce čte?
 • Co požadujeme od cílové skupiny za akci (call to action)?
 • Jak pojmout sdělení reklamy, aby bylo kreativní a originální?
 • Jak se chová naše konkurence?
 • Jak se můžeme odlišit?

 

Na některé z uvedených otázek si klient může nechat vytvořit analýzu např. u mediální agentury, nebo se může vcítit do role svého zákazníka a zkusit si odpovědět na dotazy sám. 

Kromě dat z výzkumů ohledně spotřebitelů si klient samozřejmě musí nastavit cíle kampaně, tzn. čeho chce reklamou dosáhnout a jaké má CTA, a samozřejmě nesmíme zapomenout na stanovený rozpočet, neboť ten je v každém případě směrodatný :)

Obecně jde o to, aby zvolené formáty byly co nejvíce afinitní (vhodné vzhledem k cílové skupině), a aby se nám investované prostředky alokované do jednotlivých druhů reklamy vrátily v podobě splněných cílů kampaně (v nejčastějším případě je to zvýšení prodeje a nebo budování brand awareness).

Pojďme se podívat na nejčastěji využívané formáty reklamy v různých typech médií.

 • Televize

Nejběžnějším formátem reklamy v televizi je klasický TV spot se stopáží standardně 30 sekund, což platí pro všechny TV stanice. Nejmenší mediální prostor nabízí Česká televize, která má jako veřejnoprávní stanice objem reklamy limitován zákonem – spot lze umístit jen na ČT2 a ČT Sport. Ostatní stanice jsou bez omezení. 

Další oblíbenou variantou reklamy je TV sponzoring, kde můžeme být sponzoři pořadu nebo celého programu. Rozdělujeme Hlavního a Generálního partnera. Sponzorské vzkazy nejde umístit do zpravodajství a publicistiky, opět se zde setkáváme s právní úpravou použití. Délka je standardně 10 sekund. 

TV sponzoring pro program na TV Nova

Dále lze zvolit Product placement jako formu komerční komunikace a propagace značky/výrobku, kdy je určitý produkt zakomponovaný přímo do TV pořadu nebo filmu (např. značka Fuze Tea nebo Mr. Brown a pořad Survivor). 

product placement reklama na kávu Mr. Brown v pořadu Survivor

 

Speciální forma sponzoringu může být injektáž, tedy komerční vzkaz během pořadu, se stopáží obvykle 5 sekund. 

injektáž reklama pro Huyndai v rámci sponzoringu pořadu

 

Jinou variantou jsou minipořady – tematicky zaměřené informačně-zábavné pořady v délce 120 sekund doplněné o sponzorské vzkazy před a po. Příklad minipořadu najdete zde:  Česko země příběhů – minipořad Krušné hory.

V neposlední řadě stále oblíbenou verzí zůstává i teleshopping jako přímý prodej inzerovaných produktů.

 

 • Rozhlas

Kromě klasického rádiového spotu, tedy zvukové reklamy bez vizuálního obsahu, se standardní délkou 30 sekund, můžeme pro propagaci v rádiu využít také sponzoring. Ten má standardně 10 sekund. Rozlišujeme primárně sponzoring dopravy, počasí a časomíry. 

Na příklad mrkněte sem: Reklama Radio Kiss – sponzor dopravy.

Dále lze v rádiu realizovat klientskou soutěž, která je v režii moderátora, a kde máme předem dané hodnoty daru. K soutěži, jejíž délka je maximálně 2 minuty, je možnost přidat i promo spot.

moderátor v rádiu uvádějící klientskou soutěž jako součást rozhlasové reklamy

 • Tisk

V tisku se promuje nejčastěji článek nebo inzerát. Nevýhoda tohoto média je, že není interaktivní, ale jen čistě vizuální. 

Nabízí se mnoho formátů, které lze pro propagaci použít, a tím si zaručit větší atraktivitu. Můžeme svou reklamu umístit na přední stranu, zadní stranu, inzertní stranu po obsahu, na celou stranu, jednu stranu, dvoustranu, ½ strany, ¼ strany až ⅛ strany apod. Formát může být na šířku, nebo na výšku.

Obrázek nebo článek může mít různou velikost, přičemž čím větší rozměr, tím větší šance, že čtenáře reklama zaujme. 

formáty a velikosti inzerce v magazínech

 

 • Online a sociální sítě

V rámci internetové reklamy máme na výběr opravdu mnoho formátů. Nejoblíbenější jsou online videa, která klient umisťuje nejčastěji na Youtube nebo weby a aplikace spadající pod Goggle.

Rozdělujeme in-stream a out-stream videa. In-stream znamená, že se reklama přehraje v rámci videa – před, během nebo po (např. video reklama před online reportáží na Novinkách.cz).

in-stream reklama na platformě Novinky.cz

Out-stream je videoreklama v těle webové stránky s obsahem – stojí zvlášť mimo text a video. 

out-stream online reklama v textu webu Tiscali.cz

 

Dále rozlišujeme přeskočitelná a nepřeskočitelná videa. Každé má jinou standardní délku. Videa, která lze přeskočit, jsou běžně 30 sekund.

přeskočitelná youtube online video reklama

Nepřeskočitelná, tzv. bumper videa, mají 6-10 sekund. Jejich funkce je připomenout se divákovi.

nepřeskočitelná youtube online video reklama

Důležitá v rámci video reklamy online je také pozice umístění. 

Nejžádanějším formátem na Youtube je masthead – klient si na jeden den rezervuje místo na homepage.

masthhead online video reklama na Youtube

 

Kromě videí lze produkt/službu promovat také skrz různé druhy bannerů. Reklama tohoto obsahu, která je umístěná mimo sociální sítě, se nazývá display reklama. Najdeme ji na platformách jako je Seznam.cz, Centrum.cz, Idnes.cz, Denik.cz, Novinky.cz, Sport.tiscali.cz a dalších. 

Zase máme na výběr různé varianty – nejvíce používaný je klasický banner uprostřed nebo vedle textu na konkrétním webu.

bannerová display online reklama na webu

 

Dalším formátem je branding. Jedná se o hodně využívaný způsob reklamy, který se přizpůsobí textovému obsahu stránky, a je tedy nejméně agresivní. 

branding online display reklama na webu

 

Bannery můžeme umístit i na hlavní stranu Youtube a nebo na Gmail do sekce Promoakce a sociální sítě – jedná se tzv. o doprovodný banner.

doprovodný banner na youtube

 

Dostáváme se k sociálním sítím a jejich specifickým formátům. Kromě klasických bannerů a online videí se nabízí i další možnosti jako promování postů a nebo fb stories. 

Leads-ads je reklama spočívá v tom, že po kliknutí se uživateli otevře formulář k vyplnění. Lead-ads je vhodná zejména v případě, kdy klientovi nejde primárně o prodej, ale cílem je rozšíření databáze zákazníků a získání co nejvíce kontaktů (emailové adresy, telefonní čísla).

lead-ad formulář na sociálních sítích a facebookuvyplněný lead-ad formulář na facebooku v rámci online reklamy

 

Canvas reklama je optimalizovaná pro mobilní zařízení. Je to hravý formát, kdy se po přejíždění prstu po displeji zobrazuje rozdílná kreativa.

canvas reklama pro mobilní zařízení

Dalším formátem reklamy je potom samotný text a pozice na vyhledávačích – zde se bavíme o SEA, tzv. search engine advertising. Reklama na vyhledávačích se optimalizuje podle klíčového slova zadaného do vyhledávání, ale pozor, nepleťte si to se SEO optimalizací!

SEA searching engine advertising online reklama na vyhledávačích

 

 

Video reklama, bannery a další speciální formáty na sociálních sítích a na internetu mohou být buď statické nebo interaktivní/rolující, tzv. carousel. Záleží také na způsobu nákupu, zda nakupujeme reklamní prostor na přímo nebo přes programatický nákup. Online je kapitola sama o sobě a je to velké hřiště pro vyhrání si.

 

 • Outdoor a indoor

Out of home segment také nabízí širokou škálu možností, jak kreativně a originálně oslovit cílovou skupinu. Při realizaci OOH reklamy je třeba započítat produkční náklady na tisk a dodání plakátu a samotnou instalaci plochy.

Na tento typ reklamy se nejčastěji poptávají klasické billboardy s rozměrem 510 x 240 cm a dává se na ně minimum textu.

klasický billboard u silnice v rámci venkovní reklamy

Dalším využívaným formátem jsou bigboardy, tedy billboardy s větší inzertní plochou, konkrétně 960 x 360 cm.

venkovní reklama bigboard u hlavní komunikace ve městě

Dražší větší variantou jsou potom double-bigboardy, neboli dva bigboardy umístěné pod sebe. Díky svým rozměrům nabízí obrovskou plochu pro kreativu reklamy. 

venkovní reklama double bigboard u hlavní silnice ve městě

Dále lze využít různých CLV ploch, reklamních vitrín, reklamních plachet a ploch na nástupištích, zastávkách, na benzinových pumpách, letištích, koupalištích, v nákupních centrech, restauracích a barech, před obchodními řetězy, ve fitness centrech, zdravotnických zařízeních a dalších frekventovaných místech. Co se týká obchodních řetězců, plochu pro reklamu dodávají jen Tesco a Kaufland.

CLV plocha k pronájmu pro venkovní reklamu v obchodním centrureklamní plachta v rámci venkovní reklamy na nákupním domě

Samostatnou kapitolou jsou dopravní prostředky. Reklamu lze umístit na tramvaje a autobusy zvenčí, zároveň se nabízí pronájem prostor i uvnitř – letáky v plastových přihrádkách, lepené samolepky na okno apod. Pokud se bavíme o pražském metru, to nabízí speciální balíčky podle barvy trasy a reklamu lze alokovat do různého počtu vagónů, na různé přestupní stanice a také mezi eskalátory.

polep tramvaje v rámci venkovní reklamy na dopravním prostředkuB1 reklamní plakáty u eskalátorů v metru

 

V rámci venkovní reklamy existují i různé 2D a 3D nástavby, které zvyšují její kreativitu. Nemusíme zůstat u nudného billboardu, který už řidiči kolikrát ani nevnímají, ale můžeme použít světelné, pohyblivé a další speciální efekty nebo propojit reklamu s interaktivní aplikací. Část plakátu např. může “trčet” mimo reklamní plochu, nebo být v noci podsvícená. Oblíbené je také použití různých materiálů. 

2D nástavba billboardu pro venkovní reklamu Raiffeisen bank pro větší kreativitu

2D nástavba billboardu pro venkovní reklamu ČSOB pro větší kreativitu

 

 • Kino

Reklamní spot vysílaný v kinech mívá standardně 30 sekund a používá specifický formát DCP, na který si ho dané kino samo převádí. Je tedy třeba počítat s produkčními náklady navíc. 

Kromě klasické kinoreklamy na plátně, tzv.in-screen, lze propagovat i off-screen, tedy skrze různé letáky umístěné ve stojanech, potisky na vstupenkách, LED obrazovky u vchodu, bannery v sále nebo samolepky na zrcadlech.  

off-screen marketingová kampaň v kině jako promo stánek a ochutnávka sušenek s hosteskouoff-screen reklama v kině jako banner pro Kinder Bueno

Máte ten svůj?

Věříme, že vám náš článek zprostředkoval důležité informace a pomohl vám vytipovat ten nejvhodnější formát pro vaší reklamu. 

Aby byla co nejefektivnější, doporučujeme určitě kombinaci jednotlivých médií a forem.

Kreativitě a fantazii se meze nekladou!

These post might interest you