Kamerová posádka, kdo je její součástí?

autor – Míša
12. 1. 2024

Navážeme na předchozí článek, ve kterém jsme si popsali funkci hlavního kameraman ve štábu. Takový kameraman však vše kolem kamery nedělá sám a má pod sebou řadu lidí, svou posádku, svůj „štáb“. Bez těchto lidí by se mu špatně pracovalo na place, a ne vše by si dokázal sám postavit. Pojďme si tedy tyto nepostradatelné profese jednotlivě představit!

Kdo je šéfem celé této posádky a jak na ni dohlíží? Dozvíte se v článku o hlavním kameramanovi!

Hlavní členové dle hierarchie

Nad celým svým týmem stojí hlavní kameraman. Nejbližším člověkem mu je kameraman, také první asistent kamery neboli často na place nazývaný švenkr. Je pravou rukou hlavního kameramana a je právě tou osobou, která sedí přímo za kamerou anebo s ní hýbe.Dle technického scénáře, který má s hl. kameramanem zkonzultovaný, ví, na jaký objektiv se bude točit, jaký záběr, na jakou velikost a jaká bude kompozice. Případné detaily spolu dolaďují na place, ale nemělo by se stát, že by celý záběr překopali a zdrželi tím natáčení. Zodpovídá za kameru a její příslušenství, mění objektivy, a především přebírá techniku z rentalu. Proto je vhodné, aby tento člověk měl pojistku na blbost a jiné záležitosti, kdyby se něco rozbilo na jeho zodpovědnost.

Druhý asistent kamery, oslovovaný „ostřič“, jak se mu říká, ostří. Je v podstatě podřízený prvnímu asistentovi, ale vesměs pracují na stejné úrovni. Komunikace mezi nimi by však neměla váznout, protože se oba „točí“ kolem kamery. Nepředstavujte si však, že by ostřič stál fyzicky u kamery a přímo na ní pohyboval ostřením. Takhle by se oběma asistentům skutečně těžce pracovalo. Proto se používá dálkové ostření, kdy ostřič může sedět u „odkuku“ a pozorovat scénu z povzdáli. Na ovladači si tvoří značky, aby věděl, v jakém momentu kam „kolečko“ otočit. Dnes díky vymoženostem není tato práce tolik náročná na matematiku, kdy už si ostřiči nemusí počítat vzdálenosti a přímo vidí obraz. U natáčení na surovinu však musí mít buď skvělý odhad nebo dobré výpočetní schopnosti.

Možná to některé překvapí, ale do této posádky spadá i klapka. V současnosti však můžeme tvrdit, že spadá pod skript, který si kontroluje kolik toho ten den bylo natočeno nebo pod zvukaře, který si klapku píše do svého seznamu techniky. Pokud ale budeme natáčet na surovinu (respektive dříve to tak platilo), byl potřeba u kamery zakladač filmového materiálu, který se o něj staral, měnil podle potřeby a uschovával. Když se rozjížděl záběr, zakladač klapal a vedl si klapkolist s počtem obrazů, záběrů a jetí, kde si psal poznámky. Tento klapkolist po něm kontroluje právě skript, aby věděl, co se za celý den stihlo natočit.

Osvětlovací parta, také zde spadá

Pod hlavního kameramana můžeme také zařadit jinou hlavní profesi a tím je vrchní osvětlovač, znám především pod pojmem „gaffer“. Z jeho názvu můžeme pochopit, že se primárně stará o osvětlení, tvoří nějaký světelný plán, podle kterého se řídí celý štáb a tento plán je především zkonzultován s hlavní kameramanem. Je důležité, aby se jejich názory a cíle shodovaly a nerozcházely se. Pokud například chce hl. kameraman temnou atmosféru, osvětlovač ví, jak toho pomocí světel docílit a nebude si dělat úplně co chce. Pohybuje se v určitých mantinelech, ale stále se jedná o kreativně technickou profesionální práci.

Gaffer má pod palcem své asistenty, osvětlovače, kteří mu staví světelný park. Na ně vždy nemusí dohlížet sám gaffer, pokud to totiž rozpočet umožňuje, má svou osobní asistenci v podobě best boye. Tento člověk zná instrukce a dohlédne na to, že osvětlovači mají požadovanou techniku, světla a staví podle plánu.

Zařizovací kamerová služba

Pokud se skutečně jedná o náročné natáčení, kde bude potřeba stavět lešení, jízdu nebo dvě kamery, máme zde ještě hodně lidí, kteří nám s tím pomůžou. Těm se říká gripové a jejich prací je postavit cokoliv, na co dáme kameru. Těmto gripům šéfuje key grip a jednoduše dohlíží, aby se včas stihly postavit koleje atd. Gripů může být od dvou lidí až klidně po deset nebo více. Záleží skutečně na velikosti štábu a náročnosti scény. Tito lidé obvykle vše připraví na scénu a pak uklidí, uschovají. Nemusí být na place po celou dobu, stačí jen někdo pro případ vyšší nutnosti.

Jak fungují v preprodukci?

Víme tedy, že hlavní kameraman jezdí na obhlídky a píše technický scénář. Během toho však musí konzultovat s produkcí ohledně náročnosti a dalších požadavků, aby mu produkční obstaral lidi, které potřebuje. Obvykle však sám může mít někoho konkrétního koho chce, jen je potřeba, aby o všech lidech produkční věděl a byl je schopen vyplatit.

Představme si tedy fázi, kdy víme, jakou chceme techniku a víme, koho pod sebou jako hlavní kameraman máme. Nyní je podstatné, abychom i s těmito lidmi konzultovali technický scénář a hlavně, aby ho všichni měli přečtený a vědělo se, co se od nich očekává. Důležité je, aby hl. kameraman jasně vysvětlil svůj záměr šéfu gripů, gafferovi nebo švenkrovi, aby pak svým asistentům sdělili, jak mají pracovat.

Kromě těchto „placových“ profesí dále bude hl. kameraman jednat s produkcí a VFX profesionály o postprodukci. K tomu se samozřejmě přidá i režisér, ale je důležité, aby se vědělo, co se, jak bude točit a jakým efektem. Zdali bude potřeba použít green screen pro klíčovaní nebo si při natáčení budou muset dát pozor na jiné věci, barvy, rekvizity… Musíme také zjistit, zdali jsme schopni efekt napasovat na záběr při jízdě nebo musí být kamera statická.

Nezapomínejme tedy na to, že se skutečně co nejvíce věcí musí vyřešit u preprodukce, aby všem bylo jasné, co mají dělat, aby přiznali, jestli to jsou schopni udělat či ne a najít společně řešení. Je to nesmírně důležité, aby nedocházelo k nesrovnalostem a komunikačnímu šumu na place.

Na co si tyto profese budou muset dávat pozor, se vždy odvíjí od typu natáčení. Zdali se jedná o velkofilm nebo krátkou reklamu a kolik lidí při sobě člověk vůbec bude mít. Většina věcí však převážně závisí na komunikaci a schopnostech lidí ve štábu. To je naprosto klíčové u všech.

These post might interest you