Slovník reklamních pojmů – zkratky, které se vám můžou hodit

14. 4. 2022

V reklamě se můžete setkat se spoustou zkratek a pojmů, které definují základní ukazatele, měrné jednotky a zákonitosti na tomto trhu. Pokud se na něm chcete orientovat a být “reklamní master”, je dobré jim rozumět a umět mluvit “reklamním jazykem”. 

Zejména online reklama je oblast, která je na používání různých zkratek obzvlášť pestrá. Další, kde najdeme specifické výrazy, je televizní reklama. Tady se bez jejich znalosti neobejdete. 

Přinášíme vám přehled nejpoužívanějších pojmů napříč mediálním trhem, které vám pomohou porozumět jeho fungování a usnadní vám komunikaci s ostatními profesionály, agenturami i vaším klientem.

namalovaný otazník v žárovce na papíře papírky na nástěnce pro multitasking

 

Jaké jsou obecné mediální ukazatelé:

Share of voice

Podíl ratingů daného inzerenta/ značky/ média na celkovém objemu ratingů trhu nebo kategorie 

Rating

1 % populace, které bylo zasaženo daným reklamním sdělením – tzn. kolik lidí sledovalo/ četlo/ slyšelo konkrétní reklamní poselství. Udává se v procentech nebo tisících

Share of market

Podíl daného inzerenta/ značky/ produktu na celém trhu nebo kategorii za určité období – může jít o objem prodejů nebo podíl na celkových tržbách. Udává se v procentech

Share of mind

Podíl daného inzerenta/ značky/ produktu ve vědomí cílové skupiny – tzn. kolik lidí má inzerenta/ značku/ produkt v mysli

Top of mind

Dominantní pozice konkrétní značky submisivně vnímaná jedincem v cílové skupině – tzn. kterou značku si spotřebitel vybaví jako první z dané kategorie produktů

Share of spend

Podíl inzerenta/ značky/ média na celkových reklamních investicích v dané kategorii – tzn. kolik financí se do dané reklamy investuje

Afinita

Vhodnost konkrétního reklamního nosiče (titul, televizní/ rozhlasová stanice, webová stránka, reklamní plocha atd.) pro cílovou skupinu/ kampaň – tzn. jak daná cílová skupina sleduje/ čte/ poslouchá dané médium ve srovnání s celkovou populací. Čím vyšší afinita, tím je reklamní nosič vhodnější pro oslovení cílové skupiny

Peak kampaně

Vrchol dané reklamní kampaně – tzn. období, kdy má největší sílu a nejvyšší zásah cílové skupiny

ROI (Return in investment)

Ukazatel návratnosti investic – tzn. kolik mi vydělá každá 1 Kč investovaná do reklamy

Benchmark

Stanovená průměrná hodnota na trhu, podle které srovnáváme danou kategorii

Multi Level Marketing

Víceúrovňový (síťový) marketing – marketingová strategie, která spočívá ve spojení přímého prodeje a franšízingu, kdy prodej výrobků koncovým zákazníkům zajišťují smluvní distributoři, kteří se snaží pod sebe zapojit do sítě další prodejce

Net reach

Počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaženy danou kampaní. Může se jednat o denní/ měsíční výpočet a udává se v procentech nebo v tisících cílové skupiny – tzn. kolik lidí reálně vidělo reklamu

OTS/OTH (Opportunity to see/ hear)

Průměrná frekvence zásahu – udává, kolikrát měl jedinec v cílové skupině možnost shlédnout/ poslechnout si/ přečíst reklamní sdělení během kampaně/ stanoveného období – tzn. jedná se o teoretickou možnost vidět reklamu

Index zapomínání

Popisuje, jak rychle cílová skupina zapomíná na reklamu, kterou viděla

Ad awareness

Povědomí o reklamě – tzn. kolik procent cílové skupiny zná danou reklamu a vybavuje si ji

Čtenost

Procento cílové skupiny, které četlo daný tiskový titul/ vydání s reklamou. Udává se v procentech nebo v tisících

Brand awareness

Povědomí o dané značce v cílové skupině – tzn. kolik procent jedinců z cílové skupiny zná danou značku

Brand equity

Přidaná hodnota značky – tzn. jak z pohledu zákazníka zlepšuje daný produkt kvalitu jeho života

Imageové atributy

Vjemy a dojmy zákazníka spojené s danou značkou – tzn. jak pozitivně vnímá cílová skupina danou značku a jak ji charakterizuje, co si o ní myslí (např. je trendy, moderní, přátelská, důvěryhodná, profesionální, upřímná apod.)

 

Mediální ukazatelé v televizní reklamě:

TRP (Target rating point)

Kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině – tzn. součet sledovaností (ratingů) pro danou kampaň

GRP (Gross rating point)

Kumulovaná sledovanost v populaci – tzn. součet sledovaností (ratingů) v široké cílové skupině (osoby 15+) pro danou kampaň

CPP (Cost per point)

Cena za 1 GRP – tzn. cena za oslovení 1 % nákupní cílové skupiny

CPT (Cost per thousand)

Cena za oslovení 1 000 různých osob z dané cílové skupiny (používá se i v tisku)

ATS

Průměrná doba živého sledování diváků z cílové skupiny v daném časovém úseku na daném kanálu

 

Cenové ukazatelé v online reklamě:

CPC (Cost per click)

Cena za jedno kliknutí na reklamní formát 

CPU (Cost per unique user)

Cena za zásah jednoho unikátního uživatele

CPV (Cost per view)

Cena za shlédnutí videa – dokoukání (běžně 100 % shlédnutí, u delších videí se počítá dolní hranice 30 sekund)

CPVisit (Cost per visit)

Cena za jednu návštěvu na webové stránce klienta 

CPA (Cost per action)

Cena za jednu konverzi (cíl klienta)

CPE (Cost per engagement)

Cena za interakci, zapojení uživatelů do dané interaktivity

CPL (Cost per lead)

Cena za tzv. lead (vyplnění kontaktního formuláře/ registrace do newsletteru/ odeslání objednávky)

 

Poměrové ukazatelé v online reklamě:

CTR (Click through rate)

Míra prokliku – tzn. kolik % cílové skupiny kliklo na danou reklamu 

VTR (View through rate)

Míra shlédnutí videa – tzn. kolik % cílové skupiny shlédlo reklamu

CR (Conversion rate)

Konverzní poměr – tzn. míra návštěvníků stránky, kteří provedli některou z požadovaných konverzí (cílů)

Bounce rate

Míra okamžitého opuštění – tzn. udává procento návštěvníků webu, kteří web ihned po vstupu opustili

 

 

Věříme, že slovník pojmů vám usnadní orientaci na trhu, a spolu s dalšími články, jako např. o dělení reklam, vám pomůže zvýšit vaše know-how v této oblasti. 

Teď už vás mediální odborník nemůže s žádným cizím slovem překvapit!

These post might interest you