Štáb, bez kterého by nevznikl snad žádný film

autor – Míša
26. 7. 2023

Hraný film je jedním z nejnáročnějších umění a ve výsledku je i těžko vymezitelný jako umění. To je totiž obecně definováno jako užitečná dovednost, kterou neovládá každý. Film se dá tedy považovat za špičkovou řemeslnou dovednost, v níž všichni nemůžeme vynikat, zároveň se však jedná o dílo, na jehož procesu se podílí řada osob, tedy filmový štáb. Ne každý člen je ale účastníkem všech tří fází výroby, jimiž jsou: preprodukce, produkce (natáčecí období) a postprodukce. Na takovém filmu se může vystřídat i stovka lidí, ale my si zde popíšeme jen hrstku členů filmové posádky. Každý člen štábu se dá zahrnout pod jednotlivé složky řízené určitou hierarchií, které si nyní představíme:

Produkční složka

Někdy se lidé mylně domnívají, že na vrcholu pyramidy stojí samotný režisér, avšak většinou tomu tak není. Na prvním místě stojí vždy producent, který snímek financuje a vlastní na něj tím pádem majetková práva. Běžně se natáčení neúčastní, má pod sebou totiž výkonného producenta, jenž je zodpovědný za výrobu díla. Patří zde i vedoucí výroby, přezdívaný produkční, který organizačně dohlíží na chod natáčení, kontroluje dodržení rozpočtu a celkově nese zodpovědnost za realizaci a řeší vzniklé problémy.  

Režijní složka

Režisér je autorem díla, kterému patří osobnostní práva na film (nemůže ho však prodávat, to může s majetkovými právy pouze producent). Je zkrátka vypravěčem příběhů, který si buď píše scénář sám, nebo interpretuje již vzniklý cizí scénář. Svou vizi předává dalším hlavním členům štábu a ti mu podle svých schopností přednesou, jak by jeho představu zrealizovali. Kromě štábu si režisér vybírá herce, kteří mu do role sedí.

Velmi podstatnou profesí na place je pomocný režisér. Může se stát, že název někoho poplete a domnívá se, že pomáhá s režií, ale není tomu tak. Pomocný režisér (AD nebo pomocňák) je ve skutečnosti velmi zodpovědný a organizačně schopný člověk, který nastupuje už ve fázi preprodukce. Organizuje plac a snaží se o to, aby byl splněn natáčecí plán. Jednoduše řečeno všechny popohání, aby se zbytečně nezahálelo a vše šlapalo.  

Kamerová složka

Hlavní kameramanovi zasahuje do vizuálu AV díla, vybírá barevnou paletu společně s vedoucím výpravy a tvoří technický scénář s režisérem. Komponuje jednotlivé záběry a stará se o to, jak po obrazové stránce příběh odvypráví. Dále komunikuje s kameramanem nebo lidově zvaným „švenkr“ (operátor kamery), který plní jeho pokyny ohledně kompozice a pohybu. Ostřičem se stává 1. asistent kamery, jenž navíc přebírá techniku z půjčovny techniky (rentálu), za niž také zodpovídá. Vedle něho 2. asistent kamery působil dřív jako zakladač filmové suroviny. Pokud se však natáčí digitálně, na place zastává roli klapky. Hlavní kameraman má vedle sebe gaferra (hlavní osvětlovač), který podle jeho vize plní světelné plány a se svými pomocníky (osvětlovači) staví světelnou scénu.

Scenáristická složka

Scenáristický tým je poměrně malinký. V českých podmínkách je to obvykle pouze scenárista a případně odborník z praxe (např. pro historický film). Zodpovědností scenáristy je odvyprávění logického příběhu, který má začátek, střed a konec. Po boku mu stojí dramaturg, jenž je prvním čtenářem scénáře. Získává od něj zpětnou vazbu a poskytuje mu vedení scénáře, aby byl příběh pro diváky lépe uchopitelný.

Zvuková složka

V čele zvukového štábu stojí mistr zvuku, jehož primární zodpovědností je zvuková dramaturgie. Rozhoduje o tom, jaké budou ruchy či atmosféry a v postprodukci se stará o finální mixáž všech zvukových stop. Na place má svého asistenta zvuku, který pro něj připravuje zvukovou techniku nebo mikrofonistu starajícího se o mikrofony.

Člověk si pořádně ani neuvědomí, jak je zvuk ve filmu důležitý a pozná to teprve tehdy, když je špatně zmixovaný. Proto můj přítel zvukař velmi rád tvrdí, že zvuk tvoří 70 % filmu. Pokud se podíváme na nějakou hororovou scénu bez zvuku, nejspíš společně uznáme, že na tom něco bude.

Střihová skladba aneb také složka

Učitel střihu nám jednou pověděl zajímavý výrok: „střihač je osoba, která zachraňuje režiséra od sebevraždy“. Svým způsobem je to poměrně výstižný citát, protože jen střihač ze všech záběrů vytváří střihovou montáž a je zodpovědný za výsledný film. Zároveň by neměl být na place, aby byl prvním divákem filmu a nebyl natáčením ovlivněn. Někdy mu pomáhá asistent, který mu vybere použitelné záběry a synchronizuje je se zvukem.  

Lidí, kteří se podílejí na vzniku něčeho tak náročného a krásného jako je film je skutečně mnoho, avšak náš lehce vyčerpávající výčet skončil zde. Budu věřit, že vám to bylo alespoň malinko přínosné a že jste o něco víc nahlédli pod pokličku filmové tvorby.

These post might interest you